WstÄpna charakterystyka skaĹ ĹźyĹowych wystÄpujÄcych w Dolinie MaĹaja BieĹaja w Chibinach. Preliminary characterization of the mineral veins occurring in the Malaya Belaya Valley in the Khibiny

Miłosz A. Huber

Abstract


Praca dotyczy identyfikacji skaĹ ĹźyĹowych z centralnej czÄĹci Masywu ChibiĹskiego, bÄdÄcego intruzjÄ centralnÄ alkalicznych skaĹ, powstaĹych w późnym dewonie jako produkt wzmoĹźonego magmatyzmu typu kontynentalnego zwiÄzanego z plama gorÄca, ktĂłra w tym rejonie przyczyniĹa siÄ do wielu podobnych alkalicznych intruzji. Zidentyfikowano gĹĂłwnie mikrosjenity, tinguaity oraz melteigity. SkaĹy te poddano badaniom petrologicznym (mikroskopia optyczna, XRD). Identyfikacja skaĹ ĹźyĹowych jest szczegĂłlnie istotna w kontekĹcie okreĹlenia procesĂłw zwiÄzanych z krystalizacja resztkowÄ oraz iniekcji niewielkich porcji magmy ktĂłre musiaĹy mieÄ miejsce podczas stygniÄcia intruzji budujÄcej obecnie Masyw ChibiĹski. SzczegĂłlnie interesujÄce sÄ skaĹy melteigitowe powstaĹe jako produkt mieszania siÄ pierwotnych magmowych utworĂłw z otaczajÄcymi skaĹami alkalicznymi co uwidacznia siÄ choÄby w skĹadzie mineralnym tych skaĹ i korozjÄ mineraĹĂłw zwiÄzanych z zasadowym Ĺrodowiskiem powstawania.

The focus of this study is identification of mineral veins from central part of Khibina massive, which are late Devonian alkaline intrusion. Khibina Massive are product of continental magmatism connecting with a hot spot, which are present in this area, making a lot of the same intrusion.  It was identificated a microsyenite, tinguaite and melteigite mostly.  From these rocks was collected a few of samples, which made a petrology observation (optical microscopy, XRD analysis). These rocks are strongly important in to description a final crystallization and injection of a small addition of magmas, which was present in the Khibina Massive.  Most interested are melteigite rocks which are a product of mixing a primary magma with alkaline fluids, which is visible in mineral composition in these rocks and secondary processes.


Keywords


Chibiny; Małaja Biełaja; petrografia; skały żyłowe; Khibiny; Malaya Bielaya; petrography; mineral veins

Full Text:

PDF

References


Boruckiy BE. 1989. MineraĹy skaĹotwĂłrcze wysokoalkalicznych kompleksĂłw. [In Russian], wyd. Nauka, pp. 214.

Mitrofanov AF. 2000. Geological characteristics of Kola peninsula. Russian Academy of Science, Apatity, pp. 166.

Pozhylienko WI. et al. 2002. Geologia rudnych rejonĂłw MurmaĹskiego okrÄgu. [In Russian], Apatity , pp. 360.

Arzamastsev A.A. 1994. Unique Paleozoic Intrusions of the Kola Peninsula. Apatity: Kola Scientific Centre: 79.

Kogarko LN, Kononova VA, Orlova MP, Woolley AR. 1995. Alkaline Rocks and Carbonatites of the World. Part 2: Former USSR. London: Chapman & Hall; p. 226.

Kramm U, Kogarko LN, Kononova VA, Vartiainen H. The Kola alkaline province of the CIS and Finland: precise RbâSr ages define 380â360 Ma age range for all magmatism. Lithos. 1993; 30: 33-44.

Kukharenko AA, Orlova MP, Bulakh AG, Bagdasarov EA, Rimskaya-Korsakova OM, Nefedov EI, et al. 1965. The Caledonian Complex of Ultrabasic Alkaline Rocks and Carbonatites of the Kola Peninsula and North Karelia [In Russian]. Moscow: Nedra; p. 772.

Huber M, HaĹas S, Sikorska M. Evolution of prehnite-albite-calcite veins in metamorphic rocks from the Lapland Granulite Belt (Kandalaksha region of Kola Peninsula). Geologija. 2007; 57: 1-7.

HaĹas S, Huber M, Piestrzynski A. Petrology of gabbroides and isotope signature of sulfide mineralization from Fedorov-Pansky layered mafic intrusion, Kola Peninsula, Russia. Geochronometria. 2009; 33: 19-22.

Arzamastsev A, Yakovenchuk V, Pakhomovsky Y, Ivanyuk G. 2008. The Khibina and Lovozero alkaline massifs: Geology and unique mineralization. 33 IGC excursion materials.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.