Petrographic characteristics of rocks with magnetite deposits of Vrbno (Jesieniki - Czech Republic)

Miłosz A. Huber

Abstract


Introduction: The subject of this paper is a study the metamorphite shists from the old mines around the Mala Moravka-Karlova Studianka in which is magnetite ore, with ferrous chlorites present.

Materials and methods: Samples were taken directly from the reservoir and the surrounding of the ore, then the samples were observed in the microscope intransmitted and reflected light, and were carried out X-ray analysis of XRDand SEM-EDS.

Results: In the quartz-chlorite slates occur fibroblastic structure with numerous microfolds. X-ray analysis of rocks indicates the presence of calcite, quartz and ferrous chlorites of magnesium-ferrous group. The ore has a steel-gray color, granoblastic structure, layered, compact texture, sometimes with microfolds and deformations.The ore has a lenticular layers of quartz. Background of the ore are doubly and triply twinned magnetite and hematite idioblasts in some cases.

Conclusions: The ore zone analysis indicates hydrothermal origin of the ore, which escaped to the earth surface by means of exhalations was deposited as sediment inclayey material. These deposits were metamorphosed in the chlorite facies.


Keywords


Vrbno; Jesieniki; magnetite; ore; petrography; magnetyt; ruda; petrografia

Full Text:

PDF

References


Oberc J. Blok KarkonoskoâIzerski, Budowa geologiczna Polski, vol. 4, in: Tektonika, part 2, Sudety. Wyd. Geologiczne 1972: 86-111.

Kryza R. Dolnopaleozoiczne ortognejsy w Sudetach: Ĺuk magmowy, czy ryft kontynentalny? PTMin â Prace Spec. 1997; 9: 116-119.

Mazur S. Zarys budowy geologicznej masywu KarkonoskoâIzerskiego i jego pozycja obrÄbie WaryscydĂłw Ĺrodkowej Europy. PTMin â Prace Spec. 1998; 11: 31-41.

Mazur S., KaliĹska M. Wprowadzenie w geologiÄ SudetĂłw wschodnich na tle budowy wschodniej krawÄdzi masywu czeskiego. PTMin â Prace Spec. 1997; 9: 29-38.

Cymerman Z. Czy istniejÄ róşnice pomiÄdzy Sudetami Zachodnimi a Wschodnimi? PTMin â Prace Spec. 1997; 9: 77-79.

Cymerman Z. Tektonika ucieczkowa i kliny terranowe Masywu Czeskiego. PrzeglÄd Geologiczny 2000; 48(4): 336-344.

Oberc J. Sudety Wschodnie, Budowa geologiczna Polski, vol. 4, Tektonika, part 2, Sudety. Wyd. Geologiczne, 1972: 224-240.

Dallmeyer R.D., Franke W., Weber K. Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe. Springer 1995.

Zimnoch E. Zmetamorfizowane zĹoĹźa rud Ĺźelaza w Sudetach na tle innych zĹóş tego typu. Geologica Sudetica 1967; 3.

Mochnacka K., PoĹĄmurny K. Metallogetetic characteristics of the Paleozoic and preâPaleozoic formations of the northern part of the Bohemian Massif (KrkonoĹĄeâJizerske hory region). Äasopis pro mineralogii a geologii. 1981; 26: Ä. 1.

Mochnacka K. Mineralizacja polimetaliczna wschodniej osĹony metamorficznej granitu Karkonoszy i jej zwiÄzek z geologicznym rozwojem regionu. Biuletyn Instytutu Geologicznego. 1982: 341.

Mochnacka K. PrawidĹowoĹci wyksztaĹcenia mineralizacji kruszcowej w metamorficznej osĹonie granitu Karkonoszy â prĂłba powiÄzania ze Ĺrodowiskiem geotektonicznym. PTMin â Prace Spec. 2000; 16: 169-190.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.